Woord houden: een echte man doet het

Woord houden: een echte man doet het

 Woord houden is een kwaliteit die elke man zichzelf moet aanleren. Een man van zijn woord is namelijk een man waar anderen op kunnen rekenen. Mannen die je kunt vertrouwen op hun woord, worden steeds zeldzamer vandaag de dag. Historisch gezien, werd een man altijd afgerekend op zijn woord. Brak hij zijn woord, dan kon het zijn leven (of dat van anderen) in gevaar brengen. Een echte man houdt altijd zijn woord en doet wat hij zegt, een ander toezegt of belooft. Zo simpel is het. Een man die zijn woord breekt kan niet vertrouwt worden, niet door zichzelf noch door een ander.

“A man’s only as good a his word” – Rodd Thunderheart

Zeker als het op woorden aankomt, kun je beter te weinig dan te veel zeggen. Vooral in de interactie met andere mensen, want een geoefende luisteraar zal je houden aan wat je zegt. Je woord houden als man zegt veel over je integriteit en betrouwbaarheid. Je doet jezelf ernstig tekort wanneer je het breekt, maar nog meer een ander. Je (zelf)respect, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid maar ook integriteit zet je ermee op het spel. Niet alleen jezelf, maar ook een ander kan niet op je rekenen.

Je woord niet houden: dit moet je voorkomen

• Je doel publiekelijk uitspreken versus je doel bereiken, laat je niet zien in je acties.
• Je doet beloftes of toezeggingen aan een ander, maar maakt deze niet waar.
• Je maakt afspraken met een ander, maar komt deze niet na.

“I never listen to what a person says. I look at what a person does because what they do tells me who they really are.” – Patty Houser

Je woord houden als man heeft een magnetische werking op de ander. Je bent integer en dwingt respect en vertrouwen bij de ander af. Anderen voelen zich comfortabel en veilig bij je. Men beschouwt je als superieur en respecteert je. Dit alles ten opzichte van de man die zijn woord breekt. Hij wordt als zwak, inferieur en onbetrouwbaar gezien.

Een man die zijn woord breekt, wordt niet door de ander serieus genomen noch gerespecteerd door de ander. Je hebt geen eer noch gevoel voor mannelijke superioriteit.

Je woord houden: 3 simpele tips

• Als je iets start, maak het dan af.
• Wat je belooft of een ander toezegt, moet je doen.
• Kom afspraken na. Altijd.

Je woord toch breken

In zeer uitzonderlijke gevallen moet je misschien je woord breken. Alleen als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als het te wijten is aan onmacht of uitzonderlijke omstandigheden, waar je geen invloed op hebt. Leg eerst aan jezelf uit waarom je je woord moet breken en geef de redenen aan. Informeer dan de ander waarom, excuseer je aan de ander en geef de redenen aan waarom je niet kan waarmaken wat je hebt toegezegd of hebt gezegd.