Waarom je NU moet beginnen met persoonlijke groei

Waarom je NU moet beginnen met persoonlijke groei

 Ellende, armoede en moeilijkheden zijn situaties die de meeste mensen proberen te ontwijken, maar juist de kans bieden op persoonlijke groei en vooruitgang. Juist in de meest vreselijke of lastige omstandigheden, wordt de geest getoetst en het karakter in positieve zin verder gevormd en gesterkt. Wanneer men blindelings opgaat in de materiële externe (schijn)wereld, heeft men de neiging zichzelf wel eens te vergeten en schiet de eigen introspectie tekort. Wanneer de externe wereld echter ingeperkt wordt, zoals met de huidige crisis, pas dan wordt men weer teruggeworpen op zichzelf en wordt het vergrootglas op de eigen identiteit gelegd. Dit kan voor de meeste mensen zeer oncomfortabel zijn, maar is verreweg dé kans op persoonlijke groei en karakterontwikkeling.

Wat de Coronacrisis ons leert

Als deze Coronacrisis ons iets leert, dan is het wel dat de dingen en activiteiten die anders zo vanzelfsprekend zijn, opeens niet meer zo gewoon zijn, ingeperkt dan wel onthouden worden. Of het nu banen, ondernemingen, entertainment, evenementen, het sociale leven, je liefdesleven, vrijheid, levensstijl of zelfs spullen zijn.

Bijna de hele externe werkelijkheid die de meeste mensen jarenlang voor lief hebben genomen en zelden dankbaar voor waren, de afleidingen, zintuiglijke stimuleringen, de ratrace en alledaagse hectiek, is slechts in een zeer korte tijd compleet weggevaagd.

Wanneer het externe wegvalt, komt het interne langzaam weer bovendrijven, jij dus. Deze crisis is daarom ook een unieke kans om met jezelf aan de slag te gaan, zodat je in betere tijden er sterker uitkomt en een betere versie van jezelf bent geworden.

Tijd om jezelf een spiegel voor te houden

Thuiszitten betekent niet jezelf afleiden met porno, tv-kijken, films, gamen en wachten totdat het normale leven weer opgang komt, maar juist deze rust aangrijpen om jezelf een spiegel voor te houden en af te vragen: wie ben ik echt? Wat is mijn grote talent? Wie ben ik als persoon, welke negativiteit zit er in mij en welke positieve eigenschappen heb ik eigenlijk te bieden.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik al het negatieve uit mijn innerlijke systeem verwijder en mijn positieve kanten juist ga versterken. Hoe transformeer ik mijn persoonlijkheid op een dusdanige manier dat ik de innerlijke transformatie ga merken en de effecten daarvan waarneem op de buitenwereld.

Met andere woorden: de buitenwereld mij beloont met positieve signalen, kansen en ervaringen en mijn innerlijke wereld mij beloont met continue persoonlijke vooruitgang, groei, begrip, vrijheid, liefde, wijsheid en nieuwe inzichten.

Waarom je weer ‘back to basic’ moet

De kunst is om terug te gaan naar de basis, een meer gezonde natuurlijke menselijke manier van leven, reconnectie met de natuur en zelfs je spirituele kant te activeren en reconnecten met de schepper of, als je daar niet in gelooft, het universum, waar alles en iedereen eindelijk vandaan komt. Als je niks meer hebt en alles om je heen lijkt weg te vallen, is uiteindelijk spiritualiteit en wijsheid het enige wat nog overblijft.

Klinkt zweverig, maar dat is het niet. Sterker nog: als je de aarde terug zou brengen in haar natuurlijke staat, dus ver voor de komst van de eerste mens, oude beschavingen en onze huidige moderne beschaving, dan is dat alles wat er is, iets waar de meeste mensen nauwelijks bij stil staan.

Tijdelijk verlost van het normale leven, heb je daar nu alle tijd voor, ongeacht op welke manier je dat gaat doen. Met ‘back to basic’ bedoel ik allerlei activiteiten die op een positieve manier bijdragen aan je persoonlijke groei en waar je anders zelden aan toekomt of zelfs nooit aan gedacht hebt.

Essentiële activiteiten die je nu kunt doen

Denk aan het lezen of schrijven van een boek, leren bidden of mediteren, de natuur meer opzoeken, leren tuinieren of groenten/fruit verbouwen, leren meer zelfvoorzienend te worden (offgrid) zelf brood maken en bakken, leren een vis fileren, zelfverdediging, vuur maken, kippen houden, je verdiepen in survival, ik noem maar wat.

Er zijn zoveel activiteiten waar onze (verre) voorouders goed bekend mee waren die je nu kunt oppakken en jezelf in kunt bekwamen, zodat je goed voorbereid bent als SHTF komt of als er een langdurige periode aanbreekt waarin we het moeten met veel minder welvaart, voorzieningen, technologie en spullen, dan dat we nu gewend zijn.

Want juist daar zit vooral het probleem. Men is te verwend geraakt aan alle gemakken van het moderne leven en gaat blindelings op in hedendaagse afleidingen, entertainment, zintuiglijke stimulering en technologie.

Je voorbereiden op zelfredzaamheid

We zijn zo afhankelijk geworden van de lokale supermarkt, elektriciteit en technologie, wat als dit wegvalt? Ben je daarop voorbereid? De meeste mensen kunnen nauwelijks op eigen benen staan, kunnen niet zonder het systeem en missen belangrijke voorouderlijke overlevingsvaardigheden.

Skills die een MUST zijn wanneer zich extreme onverwachte levensveranderende omstandigheden aandienen, zoals de huidige crisis, een oorlog, depressie, langdurig uitvallen van de elektriciteit of een globale ramp. Juist deze rustige tijd kun je nu gebruiken om je daarop voor te bereiden.

Naast de praktische voorbereiding, is het ook belangrijk jezelf af te vragen: waarom doe ik wat ik doe, wat betekent deze wereld voor mij, wat vind ik eigenlijk écht belangrijk, wat vind ik van het huidige systeem en wie ben ik in dat hele circus, wat zich het moderne leven noemt?

Reflecteer op jezelf

Wat doe ik eigenlijk met mijn tijd? Wat definieert mij als persoon en wat of wie ben ik nu echt? Ben ik productief, gezond bezig en gericht op persoonlijke groei of besteed ik juist te veel tijd aan activiteiten die een negatieve invloed op mijn innerlijke opmaak hebben en waarmee ik geen stap verder kom.

Denk aan porno kijken, egoïsme/narcisme, een negatieve invloed op anderen hebben, andere mensen slecht behandelen, zuipen, drugsgebruik, te veel fastfood/gemaksvoedsel, gameverslaving,  promiscue gedrag, te veel tv-kijken, internet/smartphoneverslaving, bingewatchen op Netflix enzovoort. 

Vervolgens is het ook belangrijk om je relaties met andere mensen eens kritisch onder de loep te nemen. Hoe behandel ik andere mensen? Hoe behandel ik mijn vrienden, collega’s, mijn familie en de vrouwen die ik date of met wie ik (korte) relaties heb. Hoe behandel ik mijn eigen vriendin/vrouw, wat is de kwaliteit van onze relatie of huwelijk en hoe kan ik deze rustige tijd gebruiken om de relaties met al deze mensen in positieve zin te verbeteren?

Hoe reageren deze mensen op mij, is dat positief of juist negatief? Ontwijken ze mij liever of zoeken ze mij juist graag op? Wees eerlijk in je constatering. Indien negatief, hoe ga ik deze relaties beter maken en wat is daar voor nodig? Ben ik bereid om bepaalde mensen los te laten, mensen die een negatief effect op mijn leven hebben?

Het begint om jezelf in de spiegel te kijken en eerlijk toe te geven dat er iets niet deugt in je karakter of leven en die eigenschappen/situaties te verwijderen, zodat je geleidelijk aan kunt transformeren naar iets beters en dit merkbaar is in je relaties met andere mensen en het leven in het algemeen.

Waarom je meer vanuit je hart moet leven

De kunst is om je ego los te laten en meer vanuit je ziel/hart te gaan leven. De meeste mensen denken vanuit het ego en zijn extern gericht. De ego wil vaak dingen/ervaringen die op korte termijn goed voelen, maar op lange termijn juist schade aanrichten tot zelfs depressies en is in strijd met wat de ziel wil. Ego en ziel willen het tegenovergestelde.

De ego stelt jou en je verlangens centraal en motiveert extern (veel geld, zelfzucht, status, invloed, genot, macht) los wat de consequenties voor een ander zijn, die zijn meestal desastreus op lange termijn. De ego wil vooral nemen.

Wie vanuit het hart de wereld benadert, bewandelt een meer kwetsbaar pad, vol moeilijkheden, discipline en onthoudingen, maar geeft op langere termijn een veel betere kwaliteit van leven en persoonlijk geluk. Wie de ego klein houdt en de ziel haar werk laat doen, is innerlijk gemotiveerd en denkt niet alleen aan zichzelf, maar vooral aan de ander.

Dat betekent niet dat je jezelf wegcijfert, een klein beetje ego is juist nodig om te voldoen aan je materiële verplichtingen (denk aan doelen bereiken, werk, geld verdienen etc) maar in alles wat je doet en zegt, houd je zoveel mogelijk rekening met de ander, ben je een gever en wil je de ander opbouwen. Zeker niet negatief beïnvloeden of raken.

Wanneer de ego onder controle is dan wel sterk vermindert is, opent het hart zich, beweegt de ziel zich weer, lossen de negatieve eigenschappen, ervaringen, gedachtewereld, trauma’s langzaam op en maakt geleidelijk ruimte voor liefde, wijsheid, moreel besef, waarheid, vrijheid, compassie, innerlijke rust en vreugde.

Heartfulness als pad naar persoonlijke groei

Het is als een flinke partij donkeren wolken die je hart versluieren, maar langzaam openbreken en het licht fel alle kanten laat schijnen. Werkelijk, een prachtige beleving die middels heartfulness meditatie bereikt wordt. Deze levensanderende ervaring wordt ook wel transmissie genoemd.

Je word dan meer licht en flexibel in je doen en laten, je komt minder zwaar over, het zelfvertrouwen neemt toe, je relaties met anderen wordt een stuk beter en de algemene kwaliteit van leven wordt fors verbetert.

Het is een prachtige verandering en zeker in deze tijd meer dan nodig. Kortom, nu is de tijd aangebroken om serieus met je persoonlijke groei aan de slag te gaan. Want wanneer het normale leven niet langer meer beschikbaar is en tot stilstand komt, dan rest niets anders meer dan spiritualiteit, terug naar back to basic en zelfreflectie. Aan jou de keus.