Elkaar afzeiken: stop daarmee naar je vrienden

Stop Judging Me Means Warning Sign And DecideVriendengroepen waarin men elkaar structureel afzeikt of naar beneden haalt, zijn destructieve sociale groepen. Dit zijn vriendengroepen die in de regel geen lang leven beschoren zijn en op termijn een voedingsbodem genereert van onderlinge haat en nijd. Het zijn sociale broeinesten van negativiteit waar je op den duur niet gelukkig van wordt. Een dergelijke groep zal vrijwel altijd in een neerwaarts spiraal belanden en uiteenvallen.

Elkaar afzeiken met een grote bek

Sociale groepen waarin men elkaar steeds afzeikt, worden vaak gedomineerd door onderling baasjesgedrag. De leider is vaak de man met de grootste bek. De zwakke man, want een mentaal sterke man heeft geen grote bek nodig om zijn positie en invloed te doen gelden binnen een groep. Door elkaar of één specifiek iemand binnen de groep naar beneden te praten, wil de ander zichzelf omhoog te praten en voelt zichzelf beter. Hij denkt daarmee  een hogere rang binnen de sociale groep in te nemen. Dit is echter geen teken van kracht en leiderschap, eerder van zwakte en onzekerheid. Onderliggende mechanismes zoals verdrongen angsten, gebrek aan zelfvertrouwen en andere onzekerheden, spelen vaak een rol om te blaaskaken en de ander klein te houden binnen de groep. Stoppen met afzeiken: daar ligt de ware kracht van een man.

Men ervaart het vaak als een teken van kracht om de zwakke kant bij een andere man te ontdekken en hem daarop aan te vallen. Of om andere mannen klein te houden. Dit is echter een teken van zwakte, want de aanvaller vind blijkbaar zichzelf niet sterk genoeg en is niet zeker van zichzelf. Een zelfverzekerde man die goed in zijn vel zit, ziet namelijk geen noodzaak om zijn energie te verspillen aan het afzeiken of beneden halen van een andere man.

Een grapje moet kunnen, maar vaak is de grens tussen een grapje en iemand echt afzeiken flinter dun. Zeker als de grappen te vaak gemaakt worden en waar het slachtoffer niets aan kan doen. Bijvoorbeeld opmerkingen over de lengte van de man, kaalheid, kledingkeuze, beroep, sportprestaties enzovoort. Een grap bevat ten slotte altijd een kern van waarheid en als de ontvanger dit structureel mag aanhoren van dezelfde dader (of daders) wakkert dit zowel onzekerheid aan als haat tegen de boodschapper aan. Elkaar afzeiken of het afzeiken van vrienden is geen basis voor een goede en hechte vriendschap.

Stoppen met afzeiken: de leider

Deze man heeft geen grote bek nodig noch hoeft hij een andere man klein te houden. Dit is de stille en sturende man die alleen zijn mond opentrekt wanneer hij iets van waarde heeft te melden. Hij leidt de groep zonder dat de groepsleden het door hebben en schept een sterke basis voor een bloeiende en constructieve vriendengroep. Hij inspireert, stimuleert en moedigt de andere aan. De alphaman zal vrienden nooit afzeiken, maar eerder aanmoedigen. Deze man is zeker van zichzelf, kent de waarde van echte vriendschap, leeft bij duidelijke waarden, gaat zijn eigen gang, kent zichzelf, geeft grenzen aan, is bereid tegen de groep in te gaan en zelfs de vriendengroep te verlaten als dat nodig is. Deze man wil zijn innerlijke rijkdom en kracht graag met andere mannen delen en is allergisch voor negativiteit, destructief gedrag en afzeikerij. Deze man is flexibel en is te allen tijde bereid om uit de sociale groep te stappen wanneer zijn waarden en grenzen overschreden worden! Beter alleen gelukkig, dan ongelukkig in een groep is zijn motto. Een man van waarde neemt met plezier deze rol.

Je vrienden niet afzeiken

Accepteer geen onzin van vrienden en geef duidelijke grenzen aan. Laat je niet klein houden door een vriend. Want wie zich klein laat houden, wordt een soort van slaaf van de ander. Je moet in de aanwezigheid van diegene altijd nadenken wat je zegt, letten op je gedrag, je houding enzovoort. Je kunt je niet vrij uiten noch bewegen. Er zijn vriendengroepen waarbij dat wel kan. Waar de leden elkaar aanmoedigen, elkaar intellectueel uitdagen, elkaar energie geven, stimuleren, steunen, helpen en elkaar positief beïnvloeden. Dat is ware vriendschap en dat is ook de basis van een goede, solide, plezierige en bloeiende vriendengroep. Jij als man bent het gemiddelde van de 5 mensen met wie je het meeste omgaat. Kijk dus kritisch naar de mensen met wie je omgaat. Bezorgen zij je plezier en vreugde? Of onzekerheid en boosheid. Geven je vrienden je energie of kosten zij energie. Accepteren je vrienden zoals je bent? Of geven zij indirect aan dat je niet goed genoeg bent.

Neem je vriendschappen kritisch onder de loep en wees eerlijk naar jezelf. Tijd is schaars en je hebt maar één leven. Wil je stoppen met elkaar of je vrienden afzeiken? Je tijd en leven wil je doorbrengen met plezierige mensen waar je op kunt bouwen en jou accepteren zoals je bent. Zoek dat soort mensen op en investeer in die relaties. Wees bereid om negatieve vriendschappen los te laten of meer afstand te nemen. Een man die zichzelf respecteert en waardeert, is bereid die keuze te maken.

Geef een reactie